Kontakt

Välkommen att kontakta Jämlikhetskommissionens sekretariat.

Tove Eliasson

Utredningssekreterare

Tove är disputerad nationalekonom med erfarenhet från arbete på både Inspektionen för socialförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

08–405 36 62

Kristian Persson Kern

Utredningssekreterare

Kristian har en bakgrund inom policyutvärdering, tillsyn och granskning inom områdena utbildning, socialförsäkring och arbetsmarknad samt har erfarenhet från Finansdepartementets Budgetavdelning. Kristian var tidigare analysenhetschef vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, utredningssekreterare i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) samt har bidragit till huvudbetänkandet i 2008-års Långtidsutredning (LU08).

08–405 92 27

Frida Widmalm

Utredningssekreterare

Frida är disputerad nationalekonom och har arbetat på Riksrevisionen samt på olika befattningar inom Regeringskansliet.

08–405 24 26

Kontakt & Postadress

E-postadress

kontakt@jamlikhetskommissionen.se

 

Postadress

Regeringskansliet
Jämlikhetskommissionen Fi 2018:07
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm

Kalendariet

2019

Juli

4 – Per Molander i samtal med Sverker Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, under rubriken “Marknad och makt” i Almedalen.

3 – Per Molander medverkar på seminarium under rubriken “Agenda 2030 som katalysator för att fler människor med vanliga plånböcker ska få råd att bo, leva och trivas” i Almedalen. Seminariet arrangeras av BoKlok, Skanska och Ikea.

2 – Seminarium i Almedalen arrangerat av forskningsrådet Forte. Per Molander inleder tillsammans med professor Eva Andersson, Stockholms universitet.

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)