Vidare läsning

Här återfinns externa publikationer, artiklar, böcker samt länkar som kommissionen bedömer vara av intresse.

Externa publikationer

Här finns rapporter och böcker som beskriver områden som är av intresse i relation till Jämlikhetskommissionens uppdrag.Länkar

Här finns aktuella länkar av intresse.