Välkommen till Jämlikhetskommissionen

Mot bakgrund av de ökande inkomstskillnaderna i Sverige beslutade regeringen den 2 augusti 2018 att inrätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Kommittén, som getts namnet Jämlikhetskommissionen, har letts av tidigare generaldirektören Per Molander. Uppdraget har varit att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet.

Kommissionens betänkande redovisades för finansminister Magdalena Andersson den 6 augusti 2020. Betänkandet återfinns under Publikationer och kan också laddas ner från regeringen.se eller från sou.gov.se.

Kommissionen

Jämlikhetskommissionen består av sju ledamöter och två experter från Finansdepartementet.

Ordförande

Per Molander

Ledamöter

Anders Björklund

Anna Balkfors

Anna Hedborg

Clas Olsson

Helena Holmlund

Olle Lundberg

Experter

Mats Johansson

Ruth-Aïda Nahum

Läs mer

Nyheter

Regeringen beslutade den 14 maj om förlängd utredningstid för Jämlikhetskommissionen. Uppdraget ska nu redovisas senast den 31 juli 2020.

Uppdrag

Jämlikhetskommissionen ska lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet.

Publikationer

Jämlikhetskommissionen avser att under utredningens gång ta fram och publicera ett antal underlag som belyser olika aspekter av ekonomisk ojämlikhet.

Kalendariet

2020

Augusti

6 – Kommissionens betänkande överlämnas till finansminister Magdalena Andersson.

4 – Ny underlagsrapport publicerad: Kvinnors ohälsa efter familjebildning.

Januari

4 – Per Molander intervjuades i Ekots lördagsintervju (länk: https://sverigesradio.se/avsnitt/1417367).

2019

December

12 – Per Molander deltog i seminarium om Långtidsutredningens huvudbetänkande (länk: https://www.svtplay.se/video/23059418/forum/forum-12-dec-09-00-4)

November

7 – Per Molander deltog i ett seminarium om regionala frågor anordnat av Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier. Rubriken för seminariet var ”Håller Sverige på att spricka?”, länk: https://www.iffs.se/kalendarium/iffs-play/).

Juli

4 – Per Molander i samtal med Sverker Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, under rubriken “Marknad och makt” i Almedalen.

3 – Per Molander medverkar på seminarium under rubriken “Agenda 2030 som katalysator för att fler människor med vanliga plånböcker ska få råd att bo, leva och trivas” i Almedalen. Seminariet arrangeras av BoKlok, Skanska och Ikea.

2 – Seminarium i Almedalen arrangerat av forskningsrådet Forte. Per Molander inleder tillsammans med professor Eva Andersson, Stockholms universitet.

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)