Välkommen till Jämlikhetskommissionen

Mot bakgrund av de ökande inkomstskillnaderna i Sverige beslutade regeringen den 2 augusti 2018 att inrätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Kommittén, som getts namnet Jämlikhetskommissionen, leds av tidigare generaldirektören Per Molander. Jämlikhetskommissionen ska lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens arbete ska slutredovisas senast den 31 maj 2020.

Kommissionen

Jämlikhetskommissionen består av sju ledamöter och två experter från Finansdepartementet.

Ordförande

Per Molander

Ledamöter

Anders Björklund

Anna Balkfors

Anna Hedborg

Clas Olsson

Helena Holmlund

Olle Lundberg

Experter

Mats Johansson

Ruth-Aïda Nahum

Läs mer

Nyheter

De två första underlagsrapporterna till Jämlikhetskommissionen är nu klara. Den första behandlar grannskapseffekter och boendesegregation och dess relation till ojämlikhet. Rapporten är skriven av Roger Andersson och Emma Holmqvist vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Den andra rapporten behandlar skyddet för visselblåsare och är skriven av Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt, Stockholms universitet.

Uppdrag

Jämlikhetskommissionen ska lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet.

Publikationer

Jämlikhetskommissionen avser att under utredningens gång ta fram och publicera ett antal underlag som belyser olika aspekter av ekonomisk ojämlikhet.

Kalendariet

2019

Juli

4 – Per Molander i samtal med Sverker Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, under rubriken “Marknad och makt” i Almedalen.

3 – Per Molander medverkar på seminarium under rubriken “Agenda 2030 som katalysator för att fler människor med vanliga plånböcker ska få råd att bo, leva och trivas” i Almedalen. Seminariet arrangeras av BoKlok, Skanska och Ikea.

2 – Seminarium i Almedalen arrangerat av forskningsrådet Forte. Per Molander inleder tillsammans med professor Eva Andersson, Stockholms universitet.

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)

Juni

13 – Kommissionsmöte

Maj

10 – Kommissionsmöte

6-8 – Forum för sociala investeringar (Anna Balkfors)

https://www.sociala-investeringar.se/

April

2 – Kommissionsmöte

Mars

15 – Kommissionsmöte

12 – Altingets utbildningspolitiska nätverk (Per Molander)

11 – Sveriges Kommuner och Landsting nätverk för strategisk folkhälsa (Anna Balkfors)

Februari

12 – Funktionshindersdelegationen (Per Molander)

Januari

28 – Seminarium IF Metall (Per Molander)

18 – Göteborgs stad jämlikhetskonferens (Per Molander)

17 – Regionpolitiker (S) i Gävleborgs län (Per Molander)