Behöver man bygglov för att måla om fasaden?

2024-02-09

När det kommer till att måla om fasaden behöver du först kontrollera om det krävs bygglov för den förändring du planerar att genomföra. Att ändra färgen på ett hus kan verka som en enkel justering, men i många gånger av fallen krävs faktiskt bygglov när man vill göra förändringar på husets utseende.

Läs vidare för att ta reda på vad som faktiskt gäller när det kommer till bygglov för att måla fasad. Vill du ha hjälp med att måla om fasaden rekommenderar vi att du anlitar en serös och bra aktör. Du kan hitta massor med bra målare genom att googla på ”målare” följt av den stad, område eller ort där du bor – t.ex. ”målare Spånga” för att hitta målare i Spånga med omnejd.

När krävs bygglov vid bygglov ommålning?

Bygglovsregler kan variera mellan olika kommuner, men det finns generella riktlinjer kring när bygglov krävs vid ommålning och andra fasadförändringar.

Måla om huset i en annan kulör – Om du planerar att ändra färgen på ditt hus på ett sätt som avviker från den tidigare kulören eller från de färger som dominerar i området, är det troligt att du behöver bygglov. Detta är särskilt relevant i historiska områden där syftet är att bevara en viss estetisk enhetlighet.

Byta fasadbeklädnad – Att ändra fasadmaterial, till exempel från träpanel till en putsfasad eller vice versa, räknas som en större förändring av byggnadens utseende. Detta inkluderar även situationer där du vill ändra strukturen på en befintlig fasad.

Måla om fönster eller dörrar – Även om det kan verka som en mindre justering, kan ommålning av fönster och dörrar i en ny färg påverka byggnadens karaktär i sådan grad att det krävs ett godkännande i form av bygglov.

Krävs bygglov för att förändra färg på huset?

Som vi nämnt tidigare, så kommer det i majoritet av fallen att behövas bygglov för att förändra färgen på ditt hus. Detta är särskilt gällande i tätbebyggda områden, där det ofta finns detaljplaner som styr vilka färger som får användas. Dessa planer är utformade för att upprätthålla en estetisk standard och ibland för att bevara historiskt viktiga områdens karaktär.

Med detta i åtanke är det därför av yttersta vikt att man som fastighetsägare tar reda på vilka bestämmelser som finns i just det område där fastigheten är belägen. Ett samtal eller besök hos den lokala byggnadsnämnden kan ge klarhet i vad som gäller för just din fastighet och därmed undvika onödiga komplikationer i framtiden.

När behöver man inte bygglov för att måla om fasaden?

Det finns situationer där bygglov inte är nödvändigt för att måla om fasaden. Om arbetet inte medför någon förändring av husets utseende, det vill säga om du målar om fasaden med exakt samma färg som tidigare, brukar det inte krävas något bygglov. Detta gäller oavsett område, även i de tätbebyggda områden där detaljplaner finns.

Eftersom ingen förändring sker på husets karaktär eller det visuella intrycket i området, anses det inte vara en ändring som kräver myndigheternas godkännande. Måleriet blir en underhållsåtgärd snarare än en förändring. Dock kan det alltid vara klokt att dubbelkolla med kommunen om det finns några speciella regler eller riktlinjer som man bör följa även för underhållsarbete.