Vad är en bankrusning?

2023-01-08

I tider av ekonomisk osäkerhet kan människor förlora förtroendet för sina banker och försöka ta ut sina pengar. Detta kan skapa en snöbollseffekt där fler och fler människor begär om att få ta ut sina pengar tills banken i värsta fall blir tvungen att gå i konkurs. Detta kallas för en ”bankrusning”.

Bankrusning kan inträffa även i relativt stabila ekonomier, men de är mer sannolika i tider av ekonomisk oro.

Varför uppstår bankrusningar?

Som vi nämnde ovanför beror bankrusningar helt enkelt på människors förlust av förtroende för en banks förmåga att uppfylla sina skyldigheter.

Det finns flera skäl till varför människor kan förlora förtroendet för sina banker och börja försöka ta ut alla sina pengar.

En anledning är om banken har gjort dåliga investeringar som har förlorat pengar, vilket innebär att det finns mindre pengar att ge till kunder som vill ta ut sina pengar. En annan orsak är om dåliga rykten börjar cirkulera om att en viss bank har ekonomiska problem och folk är rädda att behålla sina pengar.

Det är såklart även kopplat till det ekonomiska läget i stort. Om ekonomin går dåligt kan det vara mer sannolikt att människor förlorar förtroendet för sina banker och försöker ta ut sina pengar. Ett Exempel på detta är den stora depressionen i USA på 1930-talet där många banker gick omkull och människor förlorade sina besparingar på grund av bankrusningar.

Hur kan man förhindra bankrusning?

I grund och botten kan man säga att bankerna måste försöka motverka rädsla och panik bland sina kunder för att förhindra bankrusningar. Detta kan göras på flera olika sätt.

Ett sätt är att se till att människor har förtroende för bankens förmåga att uppfylla sina åtaganden, även under svåra ekonomiska tider. Detta kan göras genom att hålla höga kassareserver och genom att erbjuda spararna insättningsgarantier.

Insättningsgarantier är när banken lovar att ersätta människor om banken i fråga skulle gå i konkurs. Detta gör naturligtvis att människor känner sig säkrare om de vill ha sina pengar i en viss bank