Vilka är fördelarna med att vara politiskt medveten?

2023-02-07

Politiken finns överallt. Den finns i nyheterna, på sociala medier och är ett samtalsämne vid middagsbord och kafferummen över hela landet. Men vad innebär det att vara politiskt medveten? Vilka är fördelarna med att vara politiskt medveten?

Politik kan definieras som den process genom vilken en grupp människor samlas för att fatta beslut som påverkar alla i gruppen. Att vara politiskt medveten innebär att förstå hur denna process fungerar och att vara uppmärksam på vad som händer i ditt samhälle, din kommun och ditt land. Det innebär att hålla sig informerad om aktuella händelser och att ha en åsikt om viktiga frågor.

Det finns många fördelar med att vara politiskt medveten. Här är några av dem:

Du kan göra din röst hörd

När du är politiskt medveten har du en bättre förståelse för de frågor som är viktiga för dig och ditt samhälle. Det gör att du kan göra din röst hörd i dessa frågor och få inflytande över de beslut som fattas om dem.

Utan att vara medveten eller ha någon insyn i den politiska processen och i de frågor som är viktiga för dig är det mycket svårt att påverka de beslut som fattas om dem.

Du lär dig om samhället

Att vara politiskt medveten ger dig även lärdom kring världen omkring dig och hur samhället fungerar i stort. Denna kunskap kan du använda för att fatta bättre beslut i ditt eget liv och för att bidra till att göra världen till en bättre plats.

Hur ska du kunna ta förnuftiga beslut gällande ditt elvatal och ditt bolån om du inte förstår hur energi- eller finanspolitiken fungerar? Om du förstår dessa saker kan du spara pengar och göra mer välgrundade val av produkter och tjänster.

Du bidrar till ett rättvist samhälle

I ett drömscenario där alla myndiga medborgare skulle vara politiskt medvetna och engagerade i den politiska processen skulle samhället bli väldigt mycket mer rättvist.

Detta beror såklart på att alla då skulle haft en chans till inflytande över de beslut som fattas om dem och deras samhälle och land.

Politik är väldigt komplext

Poltik kan vara komplicerat och komplext, och det kan vara svårt att följa med i allt som händer. Men att vara politiskt medveten har många fördelar som definitivt gör det värt besväret.

Så var inte rädd för att engagera dig i den politiska processen och lära dig mer om de frågor som är viktiga för dig. Du behöver nödvändigtvis inte engagera dig politiskt, men genom att vara medveten om vad som händer i världen omkring dig kan du göra skillnad eller säga ifrån om du inte håller med om något.